Posturalträning

Posturalträning enl OptimumMetoden® och Physio Scale

Posturalträning, har vuxit fram ur en kombination av grenar inom träning, hälsa och manuell behandling. Posturalträning är en aktiv terapiform där vi försöker hitta kärnan till smärta och hållningsproblem genom stabiliserande hållningsträning i kombination med manuella behandlingar.

Grundpelaren är Postural Terapi av BuserGreus, utvecklad av bl.a. Markus Greus, Optimum-Metoden som är en vidareutveckling av The Egoscue Method som startades i USA.

Postural träning hänger ihop med bättre hållning

Felaktig kroppshållning och rörelsemönster anses vara en strukturell grundorsak till smärtproblematik och oförmåga att prestera på topp. Genom att korrigera hållning och rörelsemönster startar kroppens egen självläkning och symtom försvinner samt prestation ökar!

"Hållning ska vara avslappnad, naturligt upprätt och ske av sig självt, utan medveten tanke eller korrigering. Rörelse ska kännas lätt, utan motstånd och naturligt fri". 

Vi är alla födda med en inneboende förmåga att hålla oss upprätta mot gravitationen. Förmycket stillasittande och västerländskt leverne har en tendens att slå ut detta fundamentala, eleganta system och postural träning syftar till att återskapa denna balans.

Många av oss människor får inte uppleva hur bra en välfungerande kropp kan kännas. I takt med att funktionen återställs försvinner ofta krämpor, smärtor och stelheter, då de har varit symtom på en underliggande muskulär obalans. Postural träning passar alla människor oavsett ålder och problem.

Hållningsanalys, funktionella- och neuromuskulära tester, intervju, symptombild och målsättning ligger till grund för val av behandling och övningar.

Hur går Postural träning till?

Vi börjar med att göra en utförlig hållningsanalys och ett antal tester. Detta i kombination med symtombild och din målsättning med träningen kommer att ligga till grund för din fortsatta behandling. Efter behov balanseras kroppen med övriga tekniker som t.ex.

  • triggerpunktsbehandling

  • fascia-behandlingar

  • laserbehandling
  • neuromuskulära tester

  • motorisk integering

I samband med ditt besök får du med dig hem ett skräddarsytt träningsprogram med utförliga instruktioner, bilder och film på övningarna. Detta för att korrigera din hållningen, förbättra kroppsfunktionen, öka prestationsförmågan, minska smärtan i kroppen och som ge en ökad frihetskänslan i kroppen. 

Antal besök är individuellt och vanligtvis behövs 3-5 träffar med ett mellanrum på några veckor. De två första besöken är dock de viktigaste för att komma åt de största obalanserna i kroppen och få kompenserande muskler att slappna av. För att kunna se kroppens rörelse och aktivitet rekommenderas mjuka, kroppsnära kläder och till första tillfället uppvikbara byxor eller shorts så att knäna syns. Första besöket tar ca 90-100 min och efterföljande besök tar 60-90 min.

Läs mer om OptimumMetoden här.

 

Pris: nybesök: 1800:- återbesök: 1500:-

© 2024 Gripsholmsmassage.se. Alla rättigheter förbehållna.